Jdi na obsah Jdi na menu
 


Záznam a čtení CD (DVD)

 

Záznam a čtení CD (DVD)Disky CD-ROM, zvuková CD, DVD a všechny jejich varianty jsou optické nosiče. To znamená, že data jsou zaznamenána a také čtena pomocí světla (laserového paprsku). Při záznamu dat na disk je laser používán pro vypálení specifického vzorku do povrchu nosiče. Čtení takto zaznamenaných dat probíhá způsobem, kdy laser ve vašem přehrávači (který je odlišný od záznamového laseru) snímá z povrchu disku zaznamenaný vzor.


Záznam

Podobně jako u CD se i u DVD disku při záznamu používá optický princip. Abychom mohli opticky zaznamenat nějaká data musíme mít hlavně vhodný materiál. Základními vlastnostmi materiálů vhodných pro optický záznam jsou citlivost a rozlišovací schopnost. Důležitou vlastností je také spektrální charakteristika citlivosti. Největší spektrální citlivost má být přizpůsobena vlnové délce použitého světelného zdroje (laseru). Ta je u CD 780 nm a u DVD mezi 635-650 nm.

Fyzikálně není optický záznam nic jiného, než vytváření mnoho prohlubní (pit) a výstupků (land) uložených na spirálové stopě disku pomocí laserového paprsku.


Čtení

Laserový paprsek je po průchodu polopropustným zrcadlem (hranolem) zaostřen pomocí speciální soustavy čoček na datovou spirálu disku. Zde se odráží podle sledu lands a pits a odražený paprsek je snímán fotodetektorem (fotoelektrickým článkem).

Svítí-li laser na land, dopadá velká většina odraženého světla přímo na fotodetektor, čímž dojde k vytvoření elektrického signálu. Pokud svítí na pit, světlo se odrazí velmi rozptýlené a žádný elektrický impuls se nevytvoří. Je-li přečten sektor (nejmenší zapisovatelná jednotka), prochází data převodníkem Digital to Analog (D/A převodník) - v případě audia, nebo jdou do počítače v digitální formě - v případě CD-ROM.