Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vysvětlení pojmů příkon,výkon,učinnost,účiník

"Příkon" = energie dodaná do zařízení z elektrické sítě. Přičemž "činný příkon" je ten, který je celý zařízením spotřebován (přeměněn na jinou formu energie = teplo, světlo, ...). "Celkový příkon" je ten, který musí být k zařízení přenášen. A "jalový příkon" je rozdílem mezi oběmi dříve jmenovanými, tj. ten, který sice zařízení po určitý čas odebírá, ale vzápětí jej zase do sítě vrací. Dalo by se to přirovnat k tažení auta na gumě po hrbaté cestě, tj. při nájezdu na hrb se auto přibrzdí a musíte táhnou mnohem více, abyste za chvíli, při sjezdu z hrbu, zase netáhl skoro vůbec. Tyto dočasné rozdíly energie absorbuje právě ta guma = jalová složka.

"výkon" = pro nás užitečně "vykonaná práce", tj. v našem případě energie dodávaná zdrojem do dalších komponent počítače. Pro zajímavost: i zde, na výstupu zdroje, bychom mohli změřit jalovou a činnou složku, ale u stejnosměrných obvodů je jalová složka prakticky zanedbatelná.

"účinnost" = procentuální poměr mezi (činným) výkonem a !činným! příkonem. Prakticky: Když ze sítě odebírá zdroj 100W a do počítače dodává (na všech větvích dohromady) 82W, jsou ztráty ve zdroji 18W a jeho účinnost je 82%. Pozor ale na slovíčko činným, protože pokud vezmete (i TrueRMS) voltmetr a ampérmetr a změříte příslušné hodnoty na vstupu do zdroje, získáte prostým vynásobením těchto hodnot "nějaký příkon", většinou udávaný jako celkový příkon ve VA. Podle toho se právě pozná, jestli je uvedený údaj činný příkon (pak je ve Watech) nebo celkový příkon (a pak je ve VoltAmpérech). Ten ve VA je na první pohled zbytečný (vždyť jej neplatíte), ale pro výrobce i spotřebitele velmi důležitý, protože na něj musí být dimenzováno přípojné vedení, pojistky atp.
Důležité je také, že píšu "nějaký příkon", protože různými měřidly naměříte na stejném zařízení různé hodnoty, a to proto, že měřené údaje nikdy neobsahují pouze základní harmonickou složku 50Hz, ale i vyšší harmonické, které každý měřicí přístroj změří s jinou přesností (rozdíl může být i 30% !). Pokud navíc není přístroj tzv. TrueRMS (TrueRootMeanSquare = skutečná efektivní hodnota), měří pouze střední nebo dokonce vrcholovou hodnotu a přes vnitřní konstantu zobrazuje jakousi pseudo efektivní, která se rovná skutečně efektivní pouze pro čistě sinusový průběh.

"účiník" = cos(fí) = poměr činného ku celkovému příkonu . Pozor ! všechny matematické definice účiníku jsou pouze pro sinusové, periodické průběhy proudu a napětí, což u spínaných zdrojů nikdy nebylo, není a nebude, takže pojem účiník doporučuji v této souvislosti vůbec nepoužívat ! Pojem účiník vznikl kdysi dávno, když byly pouze motory, transformátory, tlumivky a kondenzátory. A tyto všechny prvky pracovaly víceméně se sinusovými periodickými průběhy.

"elektroměr" = zařízení, které měří integrál součinu napětí a procházejícího proudu v čase. Kdo už si ze školy nepamatuje, co je integrál, tak to zařízení vlastně v každém okamžiku vynásobí aktuální hodnotu proudu a napětí (včetně znamének jejich polarit) a výsledek přičte na jednu hromadu. A hodnotu této hromady (počítadlo) jednou za čas odečte příslušný pracovník elektrárny a my to zaplatíme. Díky tomu, že pracujeme se střídavými signály a násobí se včetně znamének, může se stát, že se v některém okamžiku z té hromady ve skutečnosti ubírá, tj. energie se vrací do sítě. U sinusového průběhu lze říci, že napětí a proud není ve fázi (posunutí = fí), tj. účiník = cos(fí) <> 1.
Všechny elektroměry jsou tedy ze svého principu konstruovány tak, že měří pouze činnou složku procházející energie !

"vyšší harmonická složka" = část signálu na násobcích základního kmitočtu, takže např. 3. harmonická od 50 Hz je 150 Hz a např. 100 kHz je již 2000. harmonická složka od výchozího kmitočtu ! Obsah vyšších harmonických složek v signálu deformuje jeho průběh, tj. místo sinusovky se objeví obdélník (obsahuje liché harmonické složky) nebo trojůhelník (obsahuje liché harmonické v protifázi) nebo pila (obsahuje sudé harmonické). Zjednodušeně lze řici, že čím je signál hranatější a s ostřejšími hranami nebo výstupky, tím více harmonických složek obsahuje.