Jdi na obsah Jdi na menu
 


CRT Monitory
Zobrazovací systémy CRT fungují na velmi podobném principu jako obrazovky televizorů. Princip je založen na vystřelování paprsků z katodové trubice obrazovky (CRT = Cathode Ray Tube), které jsou usměrněné elektromagnetickým polem a dopadají na stínítko přes masku, jenž omezuje jejich rozptyl a pomáhá je přesně usměrnit na požadované místo.
Při sledování obrazu na monitoru, se vlastně díváme na jeho stínítko, na kterém je obraz vykreslován. Stínítko je tvořeno kovovou děrovanou fólií, která má za úkol přichytit luminofory na stínítku a rozdělit je do malých buněk, jenž jsou tvořeny trojicí různých luminoforů. Jeden z lumiforů září červeně, druhý zeleně a třetí modře (RGB). Luminofor je chemická látka, jenž po předchozím dodání energie vyzařuje světlo. Každý bod je však natolik malý, že lidské oko není schopno zachytit jednotlivé body luminoforů, a proto se nám rozsvícené jednotlivé luminofory jeví jako celistvý obraz. Každý druh luminoforu má svoji unikátní katodovou trubici, ze které je vystřelovaný elektronový paprsek, potřebný k rozsvícení daného bodu. Kombinacemi intenzit jednotlivých elektronových paprsků RGB, dostaneme specifické zabarvení jednotlivých bodů.
Najednou můžou být rozsvícena pouze jedna trojice RGB luminoforů, proto je nutné zajistit vychylování tohoto paprsku, aby byly rozzářeny všechny body na obrazovce. Luminofory se po zasažení paprskem rozsvítí a velmi rychle pohasnou, proto je nutné zajistit neustálé opakování této procedury. To zajišťují vychylovací cívky, které vykreslují jednotlivé body od shora dolů a zleva doprava. Podle počtu vykreslených řádků a celých snímků se odvozuje horizontální a vertikální frekvence. CRT monitory prošly řadou úprav od základních invarových obrazovek, které trpěly menšími jasy v rohách obrazu, přes trinitronovou obrazovku až po technologie CromaClear a FD Trinitron (Flat displej trinitron).